Apie mus

UAB „Vildoma“ įkurta 1996 metais. Jos steigėja – Latvijos įmonė SIA „Doma“, kuri tais pačiais metais įkūrė analogišką įmonę Estijoje (OU „Est-Doma“) ir suformavo įmonių grupę „DomaGroup“.

Įmonė tiekia bei aptarnauja žinomų gamintojų laboratorinę įrangą, o nuo 2010 metų vysto ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklą. Darbuotojai nuolatos kelia kvalifikaciją gamintojų organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir mokymuose.

Aktyviai  bendradarbiaudama su mokslininkais ir medicinos darbuotojais įmonė sukūrė ir užpatentavo unikalų eisenos treniruoklį „EIK“. 2014 metais eisenos treniruoklis „EIK“ įregistruotas Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje ir pradėta serijinė įrenginio gamyba.

Nuo 2006 metų UAB „Vildoma“ yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001 standartą.


kokybės politika

Nuo 2006 metų UAB „Vildoma“ yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001 standartą.

Vykdomi ES remiami projektai

                               

2018-06-01

UAB „Vildoma“ kuria reabilitacinę pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangą vaikams

UAB „Vildoma“ vykdo projektą „Reabilitacinės pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangos, skirtos dviejų amžiaus grupių vaikams su judėjimo negalia, sukūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Šiuo projektu siekiama sukurti reabilitacinę pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangą, skirtą dviejų amžiaus grupių vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, turinčių judėjimo negalią, reabilitacijai bei sveikatinimui: kūno vertikalizavimui, pusiausvyros, liemens kontrolės bei kūno judesių, žingsnio formavimo bei ėjimo lavinimui. Skirtingų dydžių įrangos bus pritaikomos:
     1. mažiems vaikams (iki 6–7 metų), kurių svoris neviršija 20 kg;
     2. vyresniems vaikams ir paaugliams (nuo 7–8 iki 16–17 metų), kurių svoris yra 21–45 kg.
Dviejų dydžių reabilitacinės pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangų, turinčių skirtingas konstrukcijas, veikimo principus bei dizainą, kūrimo tikslai:
     – visiškai patenkinti augančio vaiko kūno lavinimo poreikius;
     – kuo individualiau ir tiksliau pritaikyti įrangą prie sparčiai besikeičiančio vaiko ūgio ir svorio bei individualių, ligos pasekmių sąlygotų, kūno pakitimų.

Projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-03-0014
Projekto vertė: 181.216,75 Eur
Įmonės investicijos: 65.010,51 Eur
Skiriamas finansavimas: 116.206,24 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 1 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2020 m. birželio 30 d.


Priemonę „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“ administruoja VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. 

UAB „Vildoma“ kontaktinis asmuo:
Virginijus Kregždė, direktorius
El. p. vk@vildoma.lt