Sveikatinimo įranga

 

2018-06-01

UAB „Vildoma“ kuria reabilitacinę pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangą vaikams

UAB „Vildoma“ vykdo projektą „Reabilitacinės pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangos, skirtos dviejų amžiaus grupių vaikams su judėjimo negalia, sukūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Šiuo projektu siekiama sukurti reabilitacinę pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangą, skirtą dviejų amžiaus grupių vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, turinčių judėjimo negalią, reabilitacijai bei sveikatinimui: kūno vertikalizavimui, pusiausvyros, liemens kontrolės bei kūno judesių, žingsnio formavimo bei ėjimo lavinimui. Skirtingų dydžių įrangos bus pritaikomos:
     1. mažiems vaikams (iki 6–7 metų), kurių svoris neviršija 20 kg;
     2. vyresniems vaikams ir paaugliams (nuo 7–8 iki 16–17 metų), kurių svoris yra 21–45 kg.
Dviejų dydžių reabilitacinės pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangų, turinčių skirtingas konstrukcijas, veikimo principus bei dizainą, kūrimo tikslai:
     – visiškai patenkinti augančio vaiko kūno lavinimo poreikius;
     – kuo individualiau ir tiksliau pritaikyti įrangą prie sparčiai besikeičiančio vaiko ūgio ir svorio bei individualių, ligos pasekmių sąlygotų, kūno pakitimų.

Projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-03-0014
Projekto vertė: 181.216,75 Eur
Įmonės investicijos: 65.010,51 Eur
Skiriamas finansavimas: 116.206,24 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 1 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.


Priemonę „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“ administruoja VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. 

UAB „Vildoma“ kontaktinis asmuo:
Virginijus Kregždė, direktorius
El. p. vk@vildoma.lt

 

2017-03-24

UAB „Vildoma“ kuriamas inovatyvus judesio treniruoklis

UAB „Vildoma“ tęsia naujos kartos mechatroninės reabilitacinio gydymo įrangos kūrimo darbus ir įgyvendina projektą „Inovatyvaus judesio treniruoklio prototipo sukūrimas“.

Šio projekto tikslas – sukurti inovatyvaus judesio treniruoklio prototipą, išrandant ir naudojant inovatyvius konstrukcijų sprendimus (išradimus), kurie:

1. leistų pagaminti kompaktišką, paprastai transportuojamą, lengvai surenkamą ir nesudėtingai naudojamą įrenginį, kuriame būtų saugu ir patogu išbūti ilgą laiką;

2. suteiktų galimybę žmogų vertikalizuoti iš sėdimos ir iš gulimos pozicijos;

3. lengvai prisitaikytų prie žmogaus fizinio pajėgumo, gebėjimo judėti, keliamų reabilitacijos ar sveikatinimo tikslų;

4. pagerintų treniruoklio ir žmogaus sąveiką.

Projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-01-0037.
Projekto vertė: 112.402,85 Eur.
Skiriamos finansavimo lėšos: 68.738,24 Eur.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. rugsėjo 1 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. birželio 30 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai”, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Priemonę „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“ administruoja VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

UAB „Vildoma“ kontaktinis asmuo:
Virginijus Kregždė, direktorius
El. p. vk@vildoma.lt

 

 

2013-06-01

UAB „Vildoma“ tęsia unikalios reabilitacinės vaikštynės kūrimo darbus

UAB „Vildoma“, tęsdama pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonę „Idėja LT“ įvykdytą projektą „Naujos kartos mechatroninės reabilitacinio gydymo įrangos sukūrimo galimybių tyrimas (INOREAB)“, kuria unikalią reabilitacinę vaikštynę.

Pagal priemonę „Inočekiai LT“ bendradarbiaudama su Lietuvos sporto universitetu, UAB „Vildoma“ įvykdė projektą „Unikalios reabilitacinės vaikštynės, skirtos specialiųjų poreikių asmenims, poveikio raumenų aktyvumui, kūno pusiausvyrai ir ėjimui vertinimas bei tobulinimas“:

Projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-079
Projekto vertė: 20 000,00 Lt
Skiriama parama: 15 000,00 Lt.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. gruodžio 1 d.
Projekto pabaiga – 2013 m. gegužės 31 d.
Projekto tikslas – įvertinti unikalios reabilitacinės vaikštynės prototipo poveikį skirtingo darbingumo lygio asmenų raumenų aktyvumui, kūno pusiausvyrai ir ėjimui bei patobulinti ją, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus.

Projektas remiamas Europos regioninės plėtros fondo pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Idėja LT“. Priemonės administratorius – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Kontaktinis asmuo:
Virginijus Kregždė
vk@vildoma.lt

2012-04-20

2012 m. vasario 29 d. sėkmingai užbaigtas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonę „Idėja LT“ UAB „Vildoma“ vykdytas projektas „Naujos kartos mechatroninės reabilitacinio gydymo įrangos sukūrimo galimybių tyrimas (INOREAB)“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-235).
Visas projekto biudžetas: iki 80 154 Lt
Iš viso ES struktūrinių fondų finansuota: iki 44 592 Lt

2011-09-01 

NAUJOS KARTOS MECHATRONINĖS REABILITACINIO GYDYMO ĮRANGOS 

SUKŪRIMO GALIMYBIŲ TYRIMAS (INOREAB)

Pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonę „Idėja LT“ UAB „Vildoma“ vykdo projektą „Naujos kartos mechatroninės reabilitacinio gydymo įrangos sukūrimo galimybių tyrimas (INOREAB)“.

Projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-235.
Projekto vertė: 97 946,00 Lt.
Skiriama parama: 48 970,00 Lt.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. kovo 1 d.

Projekto pabaiga – 2012 m. vasario 29 d.

Projekto tikslas – pasirengti įmonės planuojamų MTTP veiklų, susijusių su naujos kartos reabilitacinės mechatroninės įrangos kūrimo, įgyvendinimui.

Projektu siekiama:

1. įvertinti naujos kartos mechatroninės reabilitacinės įrangos sukūrimo poreikį,
2. išanalizuoti projekto vykdymo pradiniame etape pasiūlyto technologinio sprendimo rinkos galimybes,
3. prisidėti prie įmonės vizijos kurti ir tiekti rinkai aukštos kokybės vartotojų poreikius atitinkančią mechatroninę reabilitacinę įrangą įgyvendinimo.

Įgyvendinamo projekto metu atliktas naujos kartos mechatroninės reabilitacinio gydymo įrangos sukūrimo galimybių tyrimas sumažins įmonės planuojamų MTTP veiklų vykdymo ir investicijų į MTTP veiklas nesėkmės riziką. Remdamasi projekto metu gautais galimybių studijos rezultatais įmonė planuoja toliau vykdyti MTTP veiklas. Planuojama galutinius produktus į rinką įvesti ne vėliau kaip po 4 metų.

Projektas remiamas pagal Europos regioninės plėtros fondo pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT“. 


Kontaktinis asmuo:
Virginijus Kregždė
vk@vildoma.lt