Fizikiniai ir technologijos mokslai

Aplinkos parametrų matavimas (Ahlborn)

Aplinkos sąlygų simuliavimas, įrangos testavimas (WeissMemmertVestfrost soliutions)

Elektrinių signalų registravimas (Measurement Computing Corporation)

Medžiagų optinių parametrų tyrimas; spektometrija (Avantes)

Lazerių parametrų matavimas (Ophir Optronics)

Vakuumo sistemų komplektavimas (Pfeiffer Vacuum)